To stream or not to stream?

to stream or not to stream-jonas thoren

Tänk er följande:

Vi har en grupp studenter som lyssnar på sin lärare i föreĺäsningssalen och plötsligt blir det helt mörkt, bara lärarens röst hörs. Sen kort därefter blir det helt tyst. Läraren har lämnat salen, men studenterna sitter kvar där i mörkret, och väntar. Efter en stund kommer ljuset och läraren tillbaks, och lektionen fortsätter. Det dröjer dock inte länge förrän lärarens powerpoint blir alldeles pixlig och helt omöjlig att ta till sig. Läraren fortsätter att prata som om ingenting har hänt, och efter en liten stund blir allt svart och tyst igen. På samma sätt fortsätter det under hela lektionen, och liknande problem återkommer regelbundet under hela utbildningen.

Det jag precis beskrivit för er är en metafor för hur det kan se ut i en digital utbildning där inspelade föreläsningar streamas, och där kvaliten och tillgängligheten styrs av vilken typ av bandbredd och plats studenterna råkar befinna sig på.

Vårt fiktiva exemplet med den havererade salsföreläsningen skulle förstås aldrig accepteras av varken studenter eller skolledning. Det verkar dock som om det är lättare att komma undan med en ojämn och mindre tillgänglig digital undervisning. Varför är det så?

Jag tror att det främst handlar om okunskap, man vet helt enkelt inte tillräckligt mycket om vad som krävs för att transformera sin fysiska utbildning till en digital version, med allt vad det innebär.

Måste undervisningvideos streamas? Svaret är nej, och det kanske inte ens är att rekommendera.

suza-jonas thoren

Workshop om e-lärande på State University of Zanzibar, 2019

Jag deltog nyligen i en workshop som hölls på State University of Zanzibar i Tanzania. Där kan vi snacka om problem med streaming! Enligt den här kartan för bandbdredd i världen har Tanzania en medelhastighet på 1,7 mb/s. Min rekommendation till E-learning-teamet på Universitetet var att använda video ekonomiskt och med omsorg. Istället för att pressa in all information i en video går det att importera bitar av video in till en interaktiv PDF. Videosnuttar som varvas med ljud och röst till powerpoints-slides, text, bilder, grafik, animationer etc. Studenterna laddar ner den interaktiva pdf:n en gång och sen är de inte beroende av bandbredd längre för att kunna ta till sig det digitala läromedlet.

Videoformatet är som gjort för utbildning, men du behöver som sagt rätt kunskap för att kunna använda det på ett smart, kreativt och hållbart sätt. All information du behöver finns online, så ta dig den tid du behöver, och lär dig mer innan du börjar producera digitalt material.

Fortsätt gärna att streama undervisningsvideor, men se då till att samma material finns tillgängligt för studenterna att ladda ner, ”just in case”…

:J

Samverkan och osjälviskt arbete lägger grunden till en framgångsrik digital utbildning av hög kvalitet

mediaspaceKonceptskiss/grafisk form: Jonas Thorén (Foto: pixabay.com)

Jag läste nyligen en intressant artikel i DN, (DN/Vetenskap, 19-05-19). Den handlade om varför Nazityskland misslyckades med att utveckla kärnvapen, trots att de kom igång med sitt program nästan två år före USA.

Det visade sig att istället för att samla alla forskare på ett ställe och samarbeta kring projektet, vilket gjordes i USA, bedrevs forskningen i Nazityskland av utspridda forskargrupper som inte kommunicerade ordentligt med varandra. Det fanns dessutom inslag av konflikter och egenintressen vilket påverkade projektet negativt.

Det verkar alltså som om Nazitysklands misslyckade kärnvapenprogram under andra världskriget till stor del berodde på egenintressen, konflikter, och oförmågan att samarbeta kring ett större gemensamt mål.

Artikeln fick mig att reflektera över den digitala ”kapprustning” som nu pågår inom utbildningen världen över, och inte minst här i Sverige.

Digitaliseringen innebär stora utmaningar, men också fantastiska möjligheter för utbildningen. Det är dock vår förmåga eller oförmåga att samarbeta och osjälviskt dela med oss av kunskap och material som avgör kvaliteten på den digitala utbildning vi nu lägger grunden till.

Lärare, studenter, forskare, och administratörer – vi sitter i samma båt,  och måste därför hjälpas åt för att lyckas ro det här i hamn. Vi får inte låta egenintressen och konflikter sänka oss på vägen mot vårt gemensamma mål – en hållbar, skalbar, tillgänglig och jämlik digital utbildning av hög kvalitet.

:J